Fördelarna med att ha en utvecklad hemsida

Oavsett om du har en hemsida för att dela med dig av dina egna personliga erfarenheter och tankar
eller om du driver en hemsida för ditt företag så är det viktigt att den fungerar bra och är
användarvänlig. Vi alla har nog varit med om att vi gått in på en hemsida och sedan gett upp
anledningen till varför vi besökte hemsidan för att det helt enkelt var för svårt, krångligt eller segt.

Vi som människor är idag vana vid att allt ska vara snabbt och enkelt, allt eftersom utvecklingen har
gått framåt har vi blivit mer och mer bekväma. Idag har vi inte ens den uthålligheten att vänta på att
en hemsida ska laddas om den tar en hel sekund. Om vi är inne på en hemsida och den är dåligt
utformad, alltså med svårläst text, dåliga bilder och rent av svår att navigera omkring på så tappar vi
tålamodet och går vidare till någon annan hemsida.

Allt detta resulterar i mindre trafik och visningar vilket till slut ger mindre inkomster till hemsidans
ägare. Vill det sig riktigt illa så försämras även hela företagets image om hemsidan är dålig, det är ju
just hemsidan som i många fall är företagets plattform och främsta kontakt med kunderna. En dåligt
uppdaterad eller dåligt utformad hemsida kommer se omodernt ut och risken finns att eventuella
kunder väljer någon annan att jobba med, någon mer modern.

Hur man skapar en bra hemsida

Utveckla en hemsida

Alla företag har inte möjlighet att ha en anställd som sköter om företagets hemsida då viktigare
platser finns att fylla på mindre företag, därför är det vanligt att man hyr in någon som kan utveckla
sin hemsida åt en på bästa möjliga sätt med det bästa möjliga resultatet. Som en liten guide för vad
som skiljer en bra hemsida mot en dålig så följer här några exempel på saker som gör en hemsida till
en favorit hos användarna:
1. Hastighet. Som tidigare nämnt så orkar ingen med en seg hemsida. Varför en hemsida blir seg kan
bero på flera olika saker som ex. antalet plugins eller hur mycket utrymme innehållet på hemsidan
tar upp, se till att minimera dessa saker så blir hemsidan garanterat lite snabbare.

2. Ljusa färger och enkel design. Om vi tar en titt omkring oss på de hemsidor och plattformar vi
använder oss av dagligen så ser vi att de flesta av dessa har just ljusa färger och en enkel design.
Använder vi för mycket färg och för mörka färger så kan detta dels påverka vår bild av själva
hemsidans budskap men det kan också bli svårt att läsa och förstå. Det som ska vara enkelt att läsa
ska ha tydliga kontraster för att alla ska ha möjlighet att urskilja texten.

3. Tydlig navigering. Att behöva klicka sig igenom flera ostrukturerade menyer gör också att
besökarna tappar tålamodet. Se till att det viktigaste som folk söker finns lättillgängligt från någon
form av meny. Exempel på saker som folk ofta söker är kontaktuppgifter och ev.
produktlistor/prislistor eller liknande.

Så, sammanfattningsvis; se till att ta hjälp med att skapa den perfekta hemsidan eftersom den är
extremt viktig. Er hemsida är som sagt ert ansikte utåt och många gånger er första kontakt med
kunder/ nya läsare och hemsidan ska på ett korrekt vis spegla vilka ni är!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *